Jeg hedder Trine Mortensen Didriksen. Jeg er uddannet biolog fra 2008. Under min uddannelse, arbejde jeg med skadedyrbekæmpelse i forbindelse med Nationalparker i Uganda for CARE. Erfaringerne herfra gjorde, at jeg fik øje på, at konflikten mellem dyr fra Nationalparkerne og de lokale bønder, kunne afhjælpes ved at ændre brugen af jord, langs parkerne, fra fødevareproduktion til ikke spiselige, indkomstgivende afgrøder. Derfor opstartede jeg i kaffeplantagen, Bwindi Forest Farm, langs med nationalparken Bwindi Forest, i Uganda. Plantagen er en demonstrations farm for kaffe og husdyrhold. Den inspirerer og hjælper de lokale bønder med skift fra fødevareproduktion til plantagedrift. Siden 2010 har Bwindi Forest Farm været ejet af en lokal ugander i samarbejde med dena danske virksomhed “Den Bæredygtige Bønne”

Der er også en camp site og et par hytter til turister. Turister tilfører udenlandsk kapital, og det giver grobund for restaurationer, håndværkere, underleverandører og salg af traditionelt håndværk (som især de ældre ernærer sig ved). Bwindi Forest Farm beskæftiger 17 mennesker fra lokalsamfundet, hvoraf 10 er kvinder.

Bwindi Forest Farm arbejder frem imod, at udvikle en så biodiversitets skånsom dyrkningsmåde, uden at gå på kompromis med høstudbyttet. Bwindi Forest Farm drives ved brug af økologiske og Permakulturelle principper. Derved undgås kunstgødning og kemiske pesticider og herbicider. Kaffetræerne dyrkes i en blanding med lokale træsorter, der er højere end kaffetræerne. Det giver en dynamik, der efterligner den skov, Bwindi Forest nationalparken, som vi er nabo til, og en udvidelse, af levesteder, ind i landbrugslandet, for parkens insekter, svampe, fugle og krybdyr.

Udover kaffeplantagen, arbejder jeg med en gruppe kaffefarmere. Målet med Bwindi Forest Farm er, at få en buffer zone imellem Parken og de lokales marker med mad-afgrøder.

Kaffe er et træ og groet med lokale træer som skyggetræer, bevares skovdække udenfor parken. Ydermere bevæger dyrene sig ikke igennem kaffe markerne, da de derved kommer for langt fra Parken.