Our Neighbours

Befolkningen i området består hovedsagligt Bakiga stammen (90 %).En mindre andel (9,5 %) er fra Bafumbira stammen, den sidste halve procent består afforskellige minoritetsgrupper, hvoraf den bedst kendte er Batwaerne, eller Pygmæer, som de også kaldes. Undtaget Batwaerne, har befolkningen levet som bønder i generationer. De lever af det de dyrker, og holder geder og får, samt enkelte køer. 

Batwaerne levede som jæger og samler folk i Bwindi Forest , indtil midt i tresserne, hvor de blev forbudt ophold i skoven. Det var en katastrofe for Batwaerne, da de stod uden kendskab til at dyrke jord, og derforuden heller ikke havde nogen jord at dyrke. De var nødtsaget til at slå sig ned som “besætterer” på andres jorde. Deres manglende kendskab til livet udenfor skoven, ringe økonomi og mangel på jord, gjorde at de måtte stjæle for at overleve, og de blev endnu mere ugleset. Idag lever de fleste Batwa i et område, de fik doneret af en Amerikansk læge, Dr. Scot. Han slog sig ned en årrække i området, hvor han indsamlede midler til at bygge et hospital, købe jord til Batwaerne, samt at igangsætte projekter, der har lært dem at dyrke forskellige afgrøder, samt at opføre rundvisninger og fremvise deres kultur og forhenværende levemåde for turister. Disse tiltag, har hjulpet Batwa populationen meget, men de lever stadig meget fattigt, har ingen tradition for skolegang, og som de fleste andre, der er revet ud af deres kulturelle setup, er de forfaldne til alkohol.