Bwindi Forest National Park

Bwindi Forest er en skov i den vestlige del af den Østafrikanske højderyg. Skoven ligger i højder mellem 1109 og 2607 meter over havets overflade. Parken dækker et areal på 32.092ha (330.8 km2), hvilket svarer til størrelsen af Odense eller Odsherred kommune. Terrænet er kuperet med smalle dale og stejle bakker. Det giver et mange forskellige biotoper, og skoven er et hotspot for biodiversitet. Bwindi Forest blev i 1932 et skovreservat. I 1961 blev det til et vildtreservat og skovens oprindelige befolkning, Batwaerne, blev fordrevet. Senest i 1991 blev skoven opgraderet til en nationalpark og området udpeget som verdensarv.

Biodiversitet i Bwindi Forest National Park

Pattedyr

Bwindi er hjemsted for 135 arter af pattedyr. Af de 135 arter er der 20 arter, der er endemiske (dvs. de findes kun her) for den afrikanske Albertine Rift, og 7 er truet internationalt. Bwindi Forest National Park rummer 14 arter af primater, herunder omkring halvdelen af ​​de resterende Bjerg Gorillaer, samt de truede østlige chimpanser Pan troglodytes schweinfurthii og en bestand på ca. 30 afrikanske skovelefanter Loxodonta cyclotis.

Fugle

Bwindi Forest National Park er også rig på fugle. Hidtil er der observeret 381 fuglearter i skoven. Af dem er seks arter truet globalt, 12 er endemiske ( dvs, at de kun findes her). Desuden findes 22 ud af de 27 arter, som er endemiske for ”Den Østafrikanske Højderyg” også i Bwindi Forest.

På grund af de mange fuglearter og det store antal endemiske fuglearter, betegnes Bwindi som IBA (Vigtigt fugleområde) under kriterierne A1 (arter af global bevaringsanliggender), A2 (samling af arter der har begrænset udbredelse), A3 (samling af nøglearter)

Nøglearter som er brugt ved nomineringerne er følgende:

dusky crimson wing Cryptospiza shelleyi

african green broadbill Pseudocalyptomena graueri

grauer’s swamp warbler Bradypterus graueri

chaplin’s flycatcher Muscicapa lendu

turner’s eremomela Eremomela turneri

lagden’s bushshrike Malaconotus lagdeni

kiivu ground thrush Zoothera tanganjicae

forest ground thrush Zoothera oberlaenderi

dwarf honeyguide Indicator pumilio

Sommerfugle

Mere end 220 arter af sommerfugle findes i Bwindi. Dette tegner sig for 84% af Ugandas samlede antal arter. 3 forekommer kun i Bwindi, og 8 arter er endemiske for den Den Østafrikanske Højderyg, og 2 arter, african giant swallowtail Papilio antimachus og creme-banded swallowtail Papilio leucotaenia, er internationalt truede. På grund af de mange slags sommerfugle, anses Bwindi Forest, for at være et af de vigtigste områder i Afrika, for bevarelse af bjerg sommerfugle.

Træer og buske

1405 arter af træer, bregner, urter, lianer og buske er der indtil nu registreret i Bwindi Forest, men da træarterne ikke er særlig velkendte, kan det vise sig, at der stadig er uregistrerede træarter. Ikke desto mindre omfatter listen ikke mindre end 393 arter af træer. Det er 92% af det samlede antal træarter i Uganda. 18 træarter er internationalt truede og 10 arter er endemiske for Bwindi Forest, yderligere 16 arter findes kun i et snævert område omkring Bwindi i sydvest Uganda, og 74 af træarterne findes udelukkende på Den Østafrikanske Højderyg.